Цените на жилищата ще продължат да нара­стват и през първата половина на 2021

Ръст на необслужваните кредити и повишение на лихвените проценти по новоотпусна­тите кредити прогнозира още централната банка.

При реализиране удължаване на противоепидемичните мерки в България и в основните ни търговски партньори до края на първото тримесечие на 2021 очакваме плавно възстановяване на икономиче­ската активност на верижна база, което да бъде по­изразено през второто тримесечие на годината. Това прогнозира Българската народна банка в най-новото си тримесечно издание „Икономически преглед“.

БНБ очаква през първата половина на 2021 темповете на растеж на депозитите да се запа­зят сравнително високи. Допълнително забавяне на растежа на кредита за нефинансовите предприятия и домакинствата може да се очаква от второто тримесечие на 2021, за кое­то влияние ще окаже постепенното изтичане на удължените срокове по мораториума върху плащанията по банкови кредити и допускането за изплащане на част от отсрочените креди­ти. С изтичането на удължения срок за отсрочване на задължения на клиентите на банките може да се очаква и увеличение на дела на необслужваните кредити в банковите портфейли, което вероятно ще повлияе за известно повишение на лихвените проценти по новоотпусна­тите кредити.

От БНБ прогнозират плавно ускоряване на инфлацията през първото и второто тримесечие на 2021, което отразява най-­вече очакванията за възходяща динамика на международните цени на храните и петролните продукти през този период спрямо края на 2020. “Очакваме базисната инфлация да остане близо до отчетената в края на 2020 най-вече поради допускането за удължаване на противоепидемичните мерки в страната до края на първото тримесечие на 2021, което ще продължи да ограничава крайните потреби­телски разходи на домакинствата, особено по линия на услугите”.

Анализаторите на БНБ очакват през първата половина на 2021 цените на жилищата да продължат да нара­стват на годишна база, но със забавящ се темп поради влошаване на достъпността на жилищата за домакинствата вследствие на потиснатата динамика на доходите на част от домакинствата. Лип­сата на алтернативи за инвестиране на натрупаните спестявания и ниските нива на лихвените проценти ще продължат да бъдат фактори за растежа на цените на жилищата през първата половина на 2021. Динамиката на цените на жилищата през следващите месеци ще бъде повлияна и от поведението на фирмите в строител­ния сектор. През третото тримесечие на 2020 индексът на строителната про­дукция се понижи с 12.6% на годишна база. В същото време издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се понижиха с 13.2% на годишна база, което дава сигнали за по­ограничено предлагане на нови жилища.

Очакваното нарастване на верижна база на икономическата активност през първата половина на 2021, както и удължаването на срока на действие на мярката на правителството за запазване на заетостта до края на март 2021 ще бъдат предпоставка за нарастване на броя на заетите на верижна база в съчетание с плавно понижение на коефициента на безработица, отбелязва от БНБ.

 

Източник: https://www.economy.bg/

Абонирай се
Уведоми за
guest

0 Коментари
Вградени отзиви
Преглед на всички коментари

Сравни имоти

Сравни