Правила и условия

Правото на достъп на Потребителите до уеб сайта на Дружеството, не включва правото да използват, копират или възпроизвеждат информация, представляваща обект на фирмена, интелектуална собственост или принадлежи на наши партньори, които са защитени по закона за авторското право на Република България. Допустимо е само ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване с нетърговски цели, която по никакъв начин не уврежда законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост. При констатирано нарушение на правата на интелектуална собственост, Дружеството има право да търси обезщетение за всички пряко и непряко причинени вреди в пълен размер.

Сравни имоти

Сравни